در تماس باشیم

این گونه متن ها معمولا توسط طراحان برای پر کردن فضای خالی در طراحی به کار می رود و کاربرد دیگری ندارد .معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند.
تماس با من

دنبال کنید